Åk F–3

Varje klass har sitt hemklassrum där man startar och avslutar dagen. Eftersom vi vet att små grupper gynnar lärandet delas klasserna flera gånger i veckan. Samverkan mellan klasserna bidrar till större möjligheter att individanpassa och skapa nya kamratrelationer.

Att skriva sig till läsning

Den förberedda miljön i klassrummen är anpassade till att stimulera barnen i deras kunskapsutveckling. Läsplattor och datorer är naturliga verktyg i elevernas arbete. Vi arbetar bland annat utifrån en metod som heter Att skriva sig till läsning, ASL, vilken går ut på att barnens skrivande blir en del av läsinlärningen.