År 7–9

Skolbyggnaden ligger på Terrakottagatan i centrala Mölndal. Grundskolans år 7–9 håller till på övre plan och där finns även skolans expedition och administration. Från skolan är det cirka fem minuters promenad till Mölndals centrum.

Om undervisningen

Varje vecka har klasserna 30 minuters planeringstid tillsammans med sin mentor, för att bland annat diskutera planeringen av veckans skolarbete. Att på detta vis själv ta ansvar för sitt skolarbete är något eleven har stor nytta av under kommande studier och i det framtida arbetslivet.

Temaarbete

Pedagogiskt finns det en stark strävan efter att arbeta tematiskt och tvärvetenskapligt på högstadiet, då det gynnar elevernas förberedelser för vidare studier och för förståelsen för de olika ämnena.

Språkval

Spanska och tyska är de språkval som erbjuds på Kvarnhjulet.

Mentorer

Alla elever har en egen mentor. Mentorskapet innebär bland annat att läraren är kontaktperson mellan skolan och hemmet. Två gånger per läsår träffas lärare, vårdnadshavare och elev för ett utvecklingssamtal där man går igenom elevens arbete och mål. Under höstterminen träffas vårdnadshavare, elev och mentor, medan man under vårterminen har möjlighet att i stället träffa de olika ämneslärarna för att diskutera respektive ämne. Det är till mentorn som eleven och vårdnadshavaren i första hand vänder sig vid frågor som rör elevens skolgång.
Elever och vårdnadshavare får också information om det löpande arbetet i skolan genom skolans intranät Schoolsoft.

Lokaler

Eleverna har träslöjd och hem- och konsumentkunskap på Pedagogen Park och idrott i sporthallen Aktiviteten. I övrigt sker all undervisning på skolan.

Gymnasieansökan

Under höstterminen i år 8 och 9 besöker eleverna Gymnasiemässan på Svenska mässan i Göteborg. I januari år 9 gör eleverna sitt gymnasieval med hjälp av studie- och yrkesvägledare.