Ställ ditt barn i kö

Kvarnhjulet tillämpar följande kösystem:

  • Köordningen utgår från datum för intresseanmälan. Detta benämns ködatum.
  • Syskonförtur gäller i både förskola och skola. Med syskon avses helsyskon, halvsyskon samt barn som bor i samma hushåll.
  • Tackar du nej till erbjuden plats inför terminsstart stryks er köplats. Blir ni erbjudna en plats mitt i  terminen kan ni tacka nej till plats men ändå behålla er plats i kön.
  • Om ni önskar skolstart vid en viss årskurs kommer ni inte att erbjudas plats förrän vid denna tidpunkt.
  • Eftersom det är möjligt att söka förskoleplats/skolplats ett visst år så innebär det att din köplats kan förändras då de som sökt en plats längre fram inte syns i kön förrän det är aktuellt.
  • Vi tillämpar särskild kvot för antagning av nyanlända. För mer information läs under fliken ”vanliga frågor”.
>> här

Om du tidigare har lämnat in en ansökan där du angett din e-postadress kan du gå in och se vad som är sparat hos oss. Vissa uppgifter kan du även uppdatera själv.