Kontakta oss

För elever och vårdnadshavare finns aktuell information på intranätet Schoolsoft (sms.schoolsoft.se/kvarnhjulet).

OBS! Sjukanmälan sker via Schoolsoft innan klockan 8.

Expedition

Kontakt: 0709-184112

E-post: kontakt@kvarnhjulet.se

Friskolan Kvarnhjulet
Terrakottagatan 3A
431 42 MÖLNDAL

Kontaktuppgifter

Rektor/Skolchef Ulrika Ohlsson
0703-81 25 16, ulrika@kvarnhjulet.se

Tf Biträdande Rektor Förskola Åsa Bruer
0763-097946, asa.b@kvarnhjulet.se

TF Biträdande Rektor Skola Kasper Skarrie
0706-964799, kasper.s@kvarnhjulet.se

Administratör Maria Nordqvist
0709-184112, maria.n@kvarnhjulet.se

Specialpedagog Jenny Engkvist
0760-13 97 91, jennye@kvarnhjulet.se

Specialpedagog Linda Wester
0793-469535, lindaw@kvarnhjulet.se

Skolsköterska Sandra Lilja
sandra@kvarnhjulet.se

Kurator Maja Söderström
kurator@kvarnhjulet.se

Vaktmästare Jörgen Skarstig
jorgen@kvarnhjulet.se

Förskolans avdelningar

Norrgården
0763-18 75 60

Ängsgården
0763-18 75 54

Sörgården
0763-18 63 73

Äppelgården

0767-965566

Fritids

Hajen
0760-31 04 54

Bubblan
0761-99 51 34

Efter2klubben
0763-17 59 71

Övriga kontaktuppgifter

Föreningens styrelse
styrelsen@kvarnhjulet.se

Synpunkter till skolans ledning
synpunkter@kvarnhjulet.se