Åk F–3

Varje klass har sitt hemklassrum där man startar och avslutar dagen. Eftersom vi vet att små grupper gynnar lärandet delas klasserna flera gånger i veckan. Samverkan mellan årskurserna bidrar till större möjligheter att individanpassa och skapa nya kamratrelationer.

Den förberedda miljön i klassrummen är anpassade till att stimulera barnen i deras kunskapsutveckling. Läsplattor och datorer är naturliga verktyg i elevernas arbete. 

Ett gemensamt mål vi har på skolan är att få in mer rörelse under skoldagen. Det innebär olika former av rörelsepauser under arbetspassen.

Vi strävar mot ett tryggt och lugnt arbetsklimat där alla elever har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förmågor.