Vår skolas historia

Friskolan Kvarnhjulet är Mölndals äldsta fristående skola. De första eleverna började redan 1994.

Historiska byggnader

Från starten fanns bara en förskolegrupp och en lågstadieklass, i Hantverkshuset på Södra Holtermansgatan. Relativt snart utökades lokalerna med den intilliggande villan Holtermanska som är en historisk skolplats i Mölndal. Här lät Martin Holterman 1782 uppföra en skola som under 40 år var Mölndals enda. Den dåvarande byggnaden brann 1914 och nuvarande byggnad uppfördes året efter.

Skolan utökas

1999 utökades Kvarnhjulets verksamhet med lokalerna på Terrakottagatan. Samtidigt började ett högstadium byggas upp. Skolan utökades i takt med att eleverna blev äldre och 2003 gick Kvarnhjulets första nior ut.

Liten, personlig skola

Kvarnhjulets ambition är att vara en liten, personlig skola. Vi vill vara en skola där alla känner alla, och där eleverna ska känna sig sedda varje dag.