Fritids

 

Fritidsverksamheten på Kvarnhjulet håller till på entréplan i byggnaden som kallas Terrakotta. Här erbjuder vi omsorg för elever i år F-6 före och efter skoltid. Vi har tre åldersindelade avdelningar: Hajen F-1, Bubblan 2-3 och Efter 2-klubben 4-6.

Vår fritidsverksamhet präglas av ett varmt, tillåtande och positivt klimat där eleverna ska känna sig trygga och bekräftade. Vår målsättning är att utveckla elevernas förmåga att själva hantera sin vardag och att ta ansvar för sin fritid.

Övergripande mål för fritidshemmen

I Kvarnhjulets fritidsverksamhet arbetar vi för att eleverna ska:

 • känna sig trygga och trivas
 • bli sedda och bekräftade
 • utveckla sig själva och det sociala samspelet med omvärlden
 • utveckla ett demokratiskt förhållningssätt
 • öka sin självständighet och lära sig ta eget ansvar efter ålder

I det dagliga arbetet utgår vi från läroplanen, LGR 11, som anger målen för skolans hela arbete, inklusive fritidsverksamheten. Fritidspedagogiken bidrar till att målen i läroplaner och kursplaner uppfylls. Vi arbetar för att eleverna ska känna till, förstå och vara delaktiga i fritidspedagogikens åtta kunskapsområden:

 • relationer – konflikthantering
 • genus
 • rörelse och hälsa
 • natur/miljö och teknik
 • språk och kommunikation
 • kultur
 • individens identitet
 • elevers inflytande och ansvar
Eleverna får påverka

Eleverna har stort inflytande i fritidsverksamheten genom att de själva väljer aktivitet och tar fram det material de vill använda. Fritidspedagogerna är lyhörda inför elevernas behov och önskemål. Elevernas egna åsikter och idéer används på olika sätt i  verksamhetsplaneringen.

Lovverksamhet

Under loven planerar vi verksamheten så att de elever som har behov av omsorg får miljöbyte i form av utflykter samt får en känsla av lov. Eleverna får prova på olika sporter, gå på bio, teater eller museum, åka till stranden och bada, fiska och mycket mer. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det genererar stor energi till både barn och vuxna!