Förskolan

Kvarnhjulets förskola finns på Södra Holtermansgatan i centrala Mölndal. Vi har en avdelning för 1–2-åringar och två avdelningar för 3–5-åringar. From 1 mars 2022 har vi tagit över förskolan ¨Äppelgården, tidigare Krokodilen, som ligger på Stenliden 5. Här finns en avdelning med 18 barn för 2-5 åringar.

Centralt med skogen runt knuten

Holtermanska är en K-märkt byggnad som ligger på fem minuters promenadavstånd från Mölndals centrum. Precis runt hörnet ligger Åbykullens skolskog med fina naturstigar att ströva på och upptäcka. Äppelgården är en lite förskola som ligger precis vid Änggårdsbergens naturreservat.

Våra mål

Vi arbetar i enlighet med förskolans styrdokument och våra viktigaste mål är att barnen ska få:

  • utveckla sin självständighet
  • lära sig visa respekt för och omsorg om andra
  • lära sig samarbeta
  • utforska omvärlden genom sina fem sinnen
  • lära sig saker om vår värld, om djur och natur, färg och form, musik och rörelse, bokstäver och siffrornas värden.
Utforskande miljö

Barn är av naturen nyfikna! På Kvarnhjulets förskola får de möjlighet att utforska sin omvärld i vår väl förberedda miljö. All inlärning sker på ett lekfullt sätt och ämnena är integrerade med varandra.