Klagomålshantering

Klagomål på vår verksamhet

Har du klagomål på förskolan, skolan eller fritidshemmet? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen som är styrelsen för Montessoriskolan Kvarnhjulet. Du når styrelsens ordförande på emilthell@hotmail.com eller styrelse@kvarnhjulet.se.

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du kan lämna ditt klagomål på emilthell@hotmail.comeller styrelsen@kvarnhjulet.se. Du kan också skicka ditt klagomål per post till Styrelsen, Montessoriskolan Kvarnhjulet, Terrakottagatan 3, 43142 Mölndal.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål? Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 5 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskerar att förföljas (av särskild anledning).

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende? Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.