Klagomålshantering

Klagomål på vår verksamhet 

Har du klagomål på förskolan, skolan eller fritidshemmet? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter! 

1. Kontakta verksamheten 

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. 

2. Kontakta rektor 

Kontakta rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Det går t.ex. att maila på rektor@kvarnhjulet.se  Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen som är styrelsen. 

3. Kontakta huvudmannen 

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du lämnar ditt klagomål genom att använda “Klagomålshantering Blankett” som finns på SchoolSoft och maila den ifylld till styrelsen@kvarnhjulet.se. Du kan även skicka ditt klagomål per post till: Styrelsen, Friskolan Kvarnhjulet, Terrakottagatan 3, 431 42 Mölndal. 

Vad händer efter du lämnat ett klagomål? Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 2 veckor. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning). Huvudmannens ansvar att hantera klagomål regleras i skollagen (4 kap. 7-8 §§skollagen 2010:800). Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende? Om du inte är nöjd med hanteringen av ärendet kan du anmäla till Skolinspektionen.