Vanliga frågor

Hur lång är kön till Kvarnhjulet?

Kvarnhjulet tar i huvudsak in barn till förskola och förskoleklass, men även till andra klasser om en elev slutar. Kön är relativt lång i de åldrar där vi har vårt huvudsakliga intag.

Kan mitt barn få förtur i kön?

Kvarnhjulet tillämpar ett kösystem som innebär att vi i första hand tar in barn som har syskon på skolan, därefter gäller datum för intresseanmälan. Mer om kösystemet kan du läsa under Ställ ditt barn i kö.

Måste man bo i Mölndal för att få gå på Kvarnhjulet?

Nej, vi tar även in elever från andra kommuner i enlighet med vårt kösystem.

Kostar det något att stå i kö?

Nej, vi tar inte ut någon köavgift.

Vad innebär det att Kvarnhjulet är en fristående skola?

I en kommunal skola är kommunen huvudman, vilket innebär att skolan drivs av kommunen. En fristående skola drivs istället av en privat huvudman, såsom ett bolag, en stiftelse eller en förening. Kvarnhjulet har en ekonomisk förening som huvudman. Alla familjer med barn på skolan är medlemmar i föreningen.

Drivs Kvarnhjulet i vinstsyfte?

Nej, eventuellt överskott återförs direkt till verksamheten.

Många friskolor får kritik för att de har låg andel behöriga lärare. Hur är det på Kvarnhjulet?

Kvarnhjulet har alltid satsat på att anställa högskoleutbildade pedagoger. Andelen behöriga lärare på Kvarnhjulet ligger flera procentenheter över snittet i Sverige.

Finns det fritidsverksamhet på skolan?

Ja, fritids finns för barn mellan 6 och 12 år. Du ansöker om fritids i samband med att ditt barn blir antaget till skolan.

Går det att byta till Kvarnhjulet från en kommunal skola eller förskola?

Ja, det går bra att byta. Vår erfarenhet är att det fungerar bra.

Vad händer om vi flyttar och vårt barn måste byta till en skola med en annan pedagogisk inriktning?

Kvarnhjulet följer de läroplaner och nationella styrdokument som gäller för alla skolor så kunskapsmässigt möter det inga hinder.

Finns skolsköterska på skolan?

Ja, vi har egen skolsköterska.

Skolan ägs och drivs av föräldrar, hur mycket tid tar föräldraengagemanget?

Att ange omfattning på föräldraengagemanget i form av dagar eller timmar är svårt eftersom det beror på inom vilket område du väljer att engagera dig. Du kan välja att engagera dig i styrelsen, delta i någon av de arbetsgrupper som träffas kontinuerligt under läsåret eller vara med på städ- och fixardagar. Föräldraengagemanget gör att skolan har möjlighet att lägga mer resurser på barnen och undervisningen.