År F–6

Skolbyggnaden ligger på Terrakottagatan i centrala Mölndal. Grundskolans år F–4 håller till på entréplan medan år 5–6 finns på övervåningen tillsammans med de äldre klasserna.

Fritidsverksamhet finns i samma byggnad, liksom skolans expedition och administration. På skolgården finns stora gräsytor och lekredskap anpassade för olika åldrar.

Från skolan är det cirka fem minuters promenad till Mölndals centrum.

Om undervisningen

På Kvarnhjulet utgår vi från Maria Montessoris pedagogik och eleverna arbetar till stor del efter sina egna, individuella, planeringar. Syftet är bland annat att få eleverna att lära sig ta ansvar, självständigt söka kunskap, hjälpa varandra och känna större arbetsglädje.

Mentorer

Alla elever har en egen mentor. Mentorskapet innebär bland annat att läraren är kontaktperson mellan skolan och hemmet. Två gånger per läsår träffas mentor, vårdnadshavare och elev för ett utvecklingssamtal där man går igenom elevens arbete och mål. Det är till mentorn som eleven och vårdnadshavaren i första hand vänder sig vid frågor som rör elevens skolgång.

Elever och vårdnadshavare får information om det löpande arbetet i skolan genom skolans intranät Schoolsoft.

Lokaler

Eleverna har träslöjd på närliggande Katrinebergsskolan och idrott i sporthallen Aktiviteten. I övrigt sker all undervisning på skolan.

Betyg

Från och med år 6 får eleverna betyg både under hösten och våren. Lärarna går igenom vilka mål som ska uppnås varje termin för att man ska få de olika betygen.